Het Doel van de Vereningng

De watersportvereniging Steenwijk hierna WSV Steenwijk is ontstaan na de overname van Het balkengat door de Gemeente Steenwijk van de provincie Overijssel voor een symbolisch bedrag en de intentie om daar een jachthaven van te maken en alle jachten die her en der verspreid lagen in het gebied en het Steenwijkerdiep hier naar toe te verhuizen. Dit alles speelde vanaf 1985, enkele mensen liepen toen al met het idee om een vereniging op te richten. De uiteindelijke oprichting geschiede 31-01-1989 in Steenwijk met als doel het behartigen van de belangen in de ruimste zin des woord van elke watersporter. De toenmalige Wethouder heeft het oprichten behoorlijk gestimuleerd met als stimulans een eigen haven met opstal ( bv een noodlokaal wat toen voorhanden was.)

 

Als vereniging streven we ernaar om het Balkengat ooit nog in het bezit te krijgen om deze te moderniseren en evt uit te breiden.

De WSV doet elk jaar ook iets voor de leden, zoals een vaartocht in het voorseizoen en het in en uit het waterhalen van de schepen waarvoor de vereniging een kraan huurt zodat de schepen in het balkengat in en uit het water gehaald kunnen worden.

Waarom lid van de WSV Steenwijk?

Het lidmaatschapsgeld bedraagt maar 30, jeugdleden 15, inschrijfgeld 5

U hier wat voor terug krijgt.

*  4x clubblad per jaar en bij inschrijving vlag van de vereniging.

*  enkele  activiteiten

*  en 10 % korting op de ligplaats van de Stichting Watereijk

*  Korting als de boten op de wal gaan

 

Wist u dat:

*Watersporters gezellige mensen zijn?

*het lid zijn van een vereniging u ook nog voordelen oplevert?

*wij met z'n allen sterk zijn?

*wij u graag zien als lid van onze vereniging?

*U krijgt hier echt geen spijt