uitnodiging

 

Algemene ledenvergadering

 wordt gehouden op 

vrijdag        2018,om 20.00 uur  

 in  ons clubhuis, balkengat, 

Steenwijk

 

U bent van harte welkom

het bestuur van de watersportvereniging steenwijk

zie ook de activiteiten voor 2018