Samenstelling bestuur
Voorzitter:  Willem van Duuren,  0570 531985

Secretaris:   Aly Wakkers,          tel 0578 573858    

Penningmeester: Henk Westerbeek,   0641815072                                                                         

    Lid:        Katja Kok                      06-46308245

    Lid:       Peter Corperaal               0521-851677

    Lid:       

    Lid:        


 

 contactadres:

Secretariaat   WSV Steenwijk, p/a  

Aly Wakkers

          Stationsstraat 89

            8171 BW Vaassen

 


E-mail adres:             secretariaat
wsvsteenwijk

bankrekening wsv steenwijk : rabobank NL60rabo0361248024

Evenementen commissie:

Hillie van de Vegt  
Aly Wakkers
Jenny van Duuren
email: j.jvanduuren@online.nl

Winter en Wal commissie:

Harry van de Vegt                             Nick Poelakker
Dennis van Duuren                            
Rinus Maquine                                   Rein Jagt
Willem van Duuren
Peter Corporaal