Watersportvereniging Steenwijk.

  

 

Secretariaat:

p/a Aly Wakkers

Stationsstraat 89

8171 BW Vaassen

 

 E-mail            secretariaat@wsvsteenwijk.nl

Tel.      :  0578 573858

 

Aanmeldingsformulier:

 

Ondergetekende geeft zich op als lid van de “Watersportvereniging Steenwijk”.

 

Naam              :                                                          Voorletters      :

 

Geb.datum      :                                                          Geb. plaats      :

 

Straat              :                                                          Huisnummer   :

 

Postcode         :                                                          Woonplaats     :

 

Telefoon         :                                                          Mobiele tel.     :

 

E-mail adres    :                                                          Fax adres        :

 

Naam van uw schip    :

 

Afmetingen                :

 

                                               Datum :                                  Handtekening :

 

  

Inschrijfgeld                           :           Euro    5,00.-  

Contributie WSV Steenwijk  :           Euro  30,00.-

                                                                                 

Subtotaal                                :           Euro  35,00.-

 

 

U gelieve het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer NL60 RABO 0361 2480 24. t.n.v. Water-sportvereniging Steenwijk. Na ontvangst van uw betaling worden de bescheiden, behorende bij het lidmaatschap van de vereniging aan u toegezonden.

 

·         De vereniging heeft een karretje om spullen aan boord te kunnen brengen. Het karretje staat bij het clubgebouw, gelieve het karretje na gebruik weer terug te plaatsen.

 

Het ingevulde formulier kunt u inleveren dan wel sturen aan het secretariaat.